Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативен процес във "Фифт Дигрии" ООД"
Бенефициент: "ФИФТ ДИГРИИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на иновативен процес във "Фифт Дигрии" ООД"
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнители/доставчици на планираното оборудване и софтуер
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Дейност 3: Придобиване и внедряване на специализирания софтуер
Дейност 4: Визуализация - през целия период на проекта
Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТИА" ООД
"ИЮ КОНСУЛТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 253 BGN
Общ бюджет: 428 904 BGN
БФП: 386 013 BGN
Общо изплатени средства: 386 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 386 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 229 500 BGN
2015 156 513 BGN
386 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 075 BGN
2015 133 036 BGN
328 111 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 425 BGN
2015 23 477 BGN
57 902 BGN
Финансиране от бенефициента 42 917 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Закупени и въведени ДМА и ДНА, пряко свързани с иновативния процес
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Внедряване в дейността на иновативен процес
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на пазарния дял в страната
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Намаляване себестойността на услугите
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Увеличаване на печалбата
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: Увеличаване на приходите
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8: Увеличаване на приходи от услуги, реализирани в чужбина


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз