Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0231-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Прайс Интернешънъл” ЕООД чрез внедряване на облачна мулти-канална комуникационна сфера (Cloud Multi-channel communication sphere - CMCCS)
Бенефициент: "ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Прайс Интернешънъл” ЕООД чрез внедряване на облачна мулти-канална комуникационна сфера (Cloud Multi-channel communication sphere - CMCCS)
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Разработване на проектно предложение по процедурата
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Сформиране на екип по проекта и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 3- Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 4- Закупуване на информационната инфраструктура, конфигурация и интегриране на иновативната услуга
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
Сибола 2000 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 659 BGN
Общ бюджет: 429 232 BGN
БФП: 386 308 BGN
Общо изплатени средства: 386 308 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 386 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 386 308 BGN
2015 0 BGN
386 308 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 328 362 BGN
2015 0 BGN
328 362 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 946 BGN
2015 0 BGN
57 946 BGN
Финансиране от бенефициента 43 073 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Сформиране на екип и подготовка на тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Проведена тръжна процедура за избор на изпълнител
Индикатор 10 (Д) Внедрена, тествана и въведена в експлоатация е иновативна услуга облачна мулти-канална комуникационна сфера (CMCCS)
Индикатор 11 (Д) Изготвени стикери
Индикатор 12 (Д) Изготвен финален отчет
Индикатор 13 (Д) Изработена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз