Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0497-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Пазарна реализация на иновативна софтуерна среда за интелигентно сътрудничество, управление на работни процеси и създаване на съдържание като облачна услуга за екипи и малки и средни предприятия.
Бенефициент: "СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Пазарна реализация на иновативна софтуерна среда за интелигентно сътрудничество, управление на работни процеси и създаване на съдържание като облачна услуга за екипи и малки и средни предприятия.
Дейности: Дейност 1 Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2 „Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик“
Дейност 3 „Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация”
Дейност 4 „Разходи за консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингово проучване“
Дейност 5 „Извършване на дейности за визуализация”
Дейност 6 „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЖМТЕХНОЛОГИИ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 385 BGN
Общ бюджет: 429 854 BGN
БФП: 386 868 BGN
Общо изплатени средства: 386 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 386 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 386 868 BGN
2015 0 BGN
386 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 328 838 BGN
2015 0 BGN
328 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 030 BGN
2015 0 BGN
58 030 BGN
Финансиране от бенефициента 43 376 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 10 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 (Д) Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 (Д) Одобрен и сключен договор за маркетинг услуга
Индикатор 13 (Д) Приемо-предавателни протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол за доставка 2. Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 14 (Д) Приемо-предавателен протокол за маркетинг услуга
Индикатор 15 (Д) Табела за визуализация
Индикатор 16 (Д) Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 17 (Д) Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз