Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0175-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ТЕЛЕПОИНТ чрез внедряване на иновативна технология за еволюция на мрежова инфраструктура и предотвратяване на хакерски атаки
Бенефициент: Телепоинт ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на ТЕЛЕПОИНТ чрез внедряване на иновативна технология за еволюция на мрежова инфраструктура и предотвратяване на хакерски атаки.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип и цялостно управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Придобиване на права на интелектуална собственост върху внедряваната по проекта иновация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Придобиване на ново оборудване (ДМА), вкл. придобиване на детайли и материали, които са необходими за внедряване на иновативния продукт и неговата пазарна реализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Финансов одит на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 793 115 BGN
Общ бюджет: 2 968 850 BGN
БФП: 1 784 115 BGN
Общо изплатени средства: 1 784 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 784 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 784 115 BGN
1 784 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 516 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 516 498 BGN
1 516 498 BGN
В т.ч. Национално финансиране 267 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 267 617 BGN
267 617 BGN
Финансиране от бенефициента 1 185 735 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Увеличаване на броят на чуждестранните клиенти
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Намаляване на времетраенето за прекъсване на работните процеси в резултат на инцидент, свързани със сигрността на информацията
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Увеличаване на предлаганите услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз