Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0251-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновации в "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД
Бенефициент: "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновации в "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД
Дейности: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици и сключване на договори
Разработване на маркетингова стратегия
Kонсултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер и необходимата хардуерна платформа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 839 953 BGN
Общ бюджет: 1 177 402 BGN
БФП: 835 382 BGN
Общо изплатени средства: 835 382 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 835 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 306 642 BGN
2015 528 740 BGN
835 382 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 710 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 260 645 BGN
2015 449 429 BGN
710 074 BGN
В т.ч. Национално финансиране 125 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 996 BGN
2015 79 311 BGN
125 307 BGN
Финансиране от бенефициента 342 837 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Бр. сключени договори за доставка на ДМА и ДНА
Индикатор 8 (Д) Доставени ДМА
Индикатор 9 (Д) Внедрен ДНА (софтуер)
Индикатор 10 (Д) Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 11 (Д) Изготвени стикери
Индикатор 12 (Д) Информационен табло
Индикатор 13 (Д) Постоянна разяснителна табела
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз