Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0151-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в "Кричим Експрес" ООД"
Бенефициент: "КРИЧИМ ЕКСПРЕС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Кричим
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в "Кричим Експрес" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж, СМР и въвеждане в експлоатация на активите
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Хелиос Енерджи" ЕООД гр.София
ВИМАКС КЛИМА ГРУП
ВАГ - 99
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 836 BGN
Общ бюджет: 295 673 BGN
БФП: 147 836 BGN
Общо изплатени средства: 147 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 147 836 BGN
147 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 125 661 BGN
125 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 175 BGN
22 175 BGN
Финансиране от бенефициента 147 836 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на икономия на електроенергия ;
Индикатор 7 (Д) Въведени в експлоатация климатици
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз