Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0142-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност в производствено хале на "Нак Маш 97" ООД
Бенефициент: "НАК МАШ 97" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в производствено хале на "Нак Маш-97" ООД“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вертикален фрезови център
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и монтаж на осветителни тела
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка и монтаж на прозорци
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Алтени” ООД
"ЛидерЛайт България" ЕООД
TEXIMP SA
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 797 BGN
Общ бюджет: 191 593 BGN
БФП: 95 797 BGN
Общо изплатени средства: 95 797 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 95 797 BGN
2015 0 BGN
95 797 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 427 BGN
2015 0 BGN
81 427 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 370 BGN
2015 0 BGN
14 370 BGN
Финансиране от бенефициента 95 797 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Внедрени нови изделия
Индикатор 7 (Д) Разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз