Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0112-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийната ефективност - гаранция за успех"
Бенефициент: "БУЛГАРА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: „Енергийната ефективност – гаранция за успех“
Дейности: Подобряване на енергийната ефективност на производствената сграда чрез полагане на топлоизолация по външни ограждащи стени и покрив, доствка и монтаж на съвременни енергоефективни дограми и подмяна на отоплителна инсталация с използване на възобновяе
Визуализация
Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СТРОЙКАР КМ" ООД
"Енергоефект консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 406 BGN
Общ бюджет: 513 874 BGN
БФП: 256 937 BGN
Общо изплатени средства: 256 937 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 256 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 256 937 BGN
256 937 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 218 396 BGN
218 396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 38 541 BGN
38 541 BGN
Финансиране от бенефициента 257 406 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Инсталирана ВЕИ мощност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз