Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0003-C0001
Номер на проект: 58-131-03-03
Наименование: Канализация на гр. Брезово и с.Чоба и подмяна водопроводна мрежа
Бенефициент: Община Брезово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Брезово
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е изготвяне на инвестиционен проект за канализация на гр.Брезово и с.Чоба, с което ще се подобрят значително условията за живот в тези селища. С подмяната на амортизираната водопроводна мрежа ще се подобри качеството на питейната вода и ще се намалят рязко загубите.
Дейности: Дейност 1: Прединвестиционно проучване и Идеен проект Изготвяне на идеен проект за изграждане на канализационна мрежа в гр.Брезово и с.Чоба, главни колектори за отпадни води,ПСОВ и подмяна вътрешната водопроводна мрежа на двете населени места
Дейност 2: Работен проект работен проект за канализация и работен проект за подмяна вътрешна водопроводна мрежа
Дейност 3: Оценка за съответствието изготвяне Комплексен доклад за оценка за съответствието
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 568 420 BGN
Общ бюджет: 484 272 BGN
БФП: 484 272 BGN
Общо изплатени средства: 484 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 484 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 113 684 BGN
2010 53 808 BGN
2011 262 972 BGN
2012 53 808 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
484 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 387 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 90 947 BGN
2010 43 046 BGN
2011 210 378 BGN
2012 43 046 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
387 418 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 737 BGN
2010 10 762 BGN
2011 52 594 BGN
2012 10 762 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 854 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз