Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширяване дейността на ИНТЕР-СТИЛ" ЕООД, чрез въвеждане на автосервизно оборудване за целите на производството и въвеждане на енергоспестяващо осветление"
Бенефициент: ИНТЕР-СТИЛ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 12.01.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Разширяване дейността на ИНТЕР-СТИЛ" ЕООД, чрез въвеждане на автосервизно оборудване за целите на производството и въвеждане на енергоспестяващо осветление"
Дейности: Дейност 1 Управление и отчетност
Дейност 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на осветителните тела
Дейност 4 Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите по проекта
Дейност 5 Заключителни дейности.
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДЕНИМА 2001" ООД
"ЕМВЕКО" АД
"ЕНЕРГОЕФЕКТ" ООД
"Джусита-Дес" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 730 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 730 BGN
2015 - 72 730 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 821 BGN
2015 - 61 821 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 910 BGN
2015 - 10 910 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 109 096 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени) (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден
Индикатор 2 Индикатор 4: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 5: Очаквана средна стойност на намаление на емисии СО2 от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 4 Индикатор 6: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 7: Брой енергийно ефективни технологии / решения (производствено оборудване и осветление) въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 8: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 Индикатор 9: Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз