Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0069-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване ефективността на "Билдконтрол" ЕООД, чрез инвестиции в енергоспестяващи мерки"
Бенефициент: "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "Повишаване ефективността на "Билдконтрол" ЕООД, чрез инвестиции в енергоспестяващи мерки"
Дейности: 1.Изпълнение на предвидени СМР за подобряване на топлотехническите характеристики на стените, покрива и дограмата на собствения офис на „Билдконтрол” ЕООД.
2.Доставка и монтаж на високоефективна термопомпена система за отопление и вентилационна система с рекуперация
3.Закупуване на ефективни лампи за осветителите
4.Дейности по публичност и визуализация
5.Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ"АД
ЛУКСОР ПРОЕКТ
АГЕ 2008 АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 354 BGN
Общ бюджет: 108 522 BGN
БФП: 54 261 BGN
Общо изплатени средства: 54 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 261 BGN
2015 0 BGN
54 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 122 BGN
2015 0 BGN
46 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 139 BGN
2015 0 BGN
8 139 BGN
Финансиране от бенефициента 54 354 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 Инвестиции в изпълнение на енергоспестяващи мерки, водещи до икономия на енергия, съгласно Доклад от обследване за енергийна ефективност
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз