Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0083-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийно ефективно оборудване за по-конкурентоспособно предприятие"
Бенефициент: ''БОРИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Енергийно ефективно оборудване за по-конкурентоспособно предприятие"
Дейности: Дейност 1 Извършване на енергиен одит
Визуализация на проекта
Дейност 3 Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
СД "Бимета-Арабаджиев и СИЕ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 211 BGN
Общ бюджет: 38 028 BGN
БФП: 15 211 BGN
Общо изплатени средства: 15 211 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 211 BGN
2015 0 BGN
15 211 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 930 BGN
2015 0 BGN
12 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 282 BGN
2015 0 BGN
2 282 BGN
Финансиране от бенефициента 22 817 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Изготвена информационна табела
Индикатор 6 Създадени инвестиции ;;
Индикатор 7 Създадени нови продукти;;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз