Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0113-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентоспособност чрез онлайн телевизионно продуцентство: институционална подкрепа за Медиен клъстер - България
Бенефициент: "Медиен клъстер - България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Конкурентоспособност чрез онлайн телевизионно продуцентство: институционална подкрепа за Медиен клъстер - България
Дейности: Дейност 1: Структуриране и ресурсно обезпечаване на административно тяло на клъстера
Дейност 5: Сътрудничество с други клъстери за работа в мрежа
Дейност 7: Маркетингово проучване, анализ на целевите пазари и маркетингова стратегия; Изработване на бизнес план, инвестиционна и обща стратегия за развитието на клъстера
Дейност 9: Визуализация на проекта
Дейност 3: Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Дейност 4: Организиране и провеждане на събития за представяне на Клъстера и неговите членове
Дейност 6: Представяне на Клъстера и предлаганите от него и членовете му продукти и услуги на международни форуми
Дейност 8: Интернет позициониране на онлайн дистрибуционен канал за генериране и разпространение на съдържание
Дейност 2: Повишаване капацитета на административния екип за координиране и управление дейностите на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 345 087 BGN
Общ бюджет: 361 396 BGN
БФП: 291 914 BGN
Общо изплатени средства: 291 914 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 115 055 BGN
2015 176 859 BGN
291 914 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 796 BGN
2015 150 331 BGN
248 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 258 BGN
2015 26 529 BGN
43 787 BGN
Финансиране от бенефициента 85 753 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз