Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Надграждане на „ Клъстер за подпомагане и развитие на българските копании в областта на енергетиката“
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Надграждане на „ Клъстер за подпомагане и развитие на българските копании в областта на енергетиката“
Дейности: Дейност 1. Избор на доставчик на специализирано оборудване и хардуер (ДМА
Дейност 2. Избор на доставчик на специализиран софтуер (ДНМА)
Дейност 3. Доставка и монтаж на специализирано оборудване и хардуер (ДМА)
Дейност 4. Доставка на специализиран софтуер (ДНМА)
Дейност 5. Визуализация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЕКОРИ ЕООД
Болкан Ти Джи
Д.С.М ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 477 545 BGN
Общ бюджет: 2 872 700 BGN
БФП: 1 436 150 BGN
Общо изплатени средства: 1 436 150 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 436 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 295 469 BGN
2014 786 000 BGN
2015 354 681 BGN
1 436 150 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 220 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 251 149 BGN
2014 668 100 BGN
2015 301 479 BGN
1 220 727 BGN
В т.ч. Национално финансиране 215 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 320 BGN
2014 117 900 BGN
2015 53 202 BGN
215 422 BGN
Финансиране от бенефициента 1 477 945 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Брой нови причлечени членове на клъстера
Индикатор 7 Изработени визуализационни материали (табели)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз