Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0127-C0001
Номер на проект: К-26-О-7/19.11.2013
Наименование: Институционално изграждане и разширяване на пазарните позиции на дизайн клъстер „ГРИД– Лаборатория за дизайн и развитие“
Бенефициент: Обединение "Грид- Лаборатория за дизайн и развитие"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Институционално изграждане и разширяване на пазарните позиции на дизайн клъстер „ГРИД– Лаборатория за дизайн и развитие“
Дейности: Дейност 1.1.1: Структуриране на административното тяло на клъстера
Дейност 1.1.2:Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
1.2.1.Обмен на опит с европейска асоциация по дизайн и участие в м/народна конференция
Дейност 1.2.2. Работна среща и обучителен семинар с Български мебелен клъстер
Дейност 1.2.3. обмен на опит с организаторите на Румънска седмица на дизайна
Дейност 1.3. Изготвяне и поставяне на обозначителна табела
Дейност 1.4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение
Дейност 2.1. Провеждане на промоционални събития в страната за популяризиране на новосъздадения клъстер за привличане на нови членове под мотото „Дни на българския дизайн”
Дейност 2.2. Провеждане на информационно-мотивационни срещи в университети в страната
Дейност 2.3. Провеждане на тренинг-работилници за млади дизайнери
Дейност 2.5. Създаване на специализирано списание на клъстер ГРИД в областта на дизайна
Дейност 2.6. Провеждане на маркетингови проувания и анализи на целеви пазари
Дейност 2.7.1. Участие в Техномебел/Света на мебелите България
Дейност 2.7.2.Участие в Sofia Design Week
Дейност 2.7.3.Участие в Construct expo - Румъния
Дейност 2.7.4.Участие в [D³] Design talents, гр. Kьолн, Германия
Дейност 2.8. изготвяне на бизнес план и стратегия за развитие на клъстера
Дейност 2.4. изграждане на интернет портал на клъстер ГРИД
Дейност 2.7.5-Изграждане на щанд за участие в изложенията
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 636 BGN
Общ бюджет: 363 796 BGN
БФП: 282 451 BGN
Общо изплатени средства: 282 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 282 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 462 BGN
2015 171 989 BGN
282 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 893 BGN
2015 146 191 BGN
240 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 569 BGN
2015 25 798 BGN
42 368 BGN
Финансиране от бенефициента 100 741 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 4 Организирани промоционални събития за популяризиране на клъстера
Индикатор 5 Проведени информационни-мотивационни срещи в университети
Индикатор 6 Проведени тренинг-работилници с млади дизайнери
Индикатор 7 Привлечени участници в организирани събития
Индикатор 8 Участие в събития и срещи за укрепване капацитета на административното тяло на клъстера
Индикатор 9 Привлечени нови членове
Индикатор 10 Създаден интернет портал
Индикатор 11 Участия в изложения в страната
Индикатор 12 Участия в изложения извън страната
Индикатор 13 Разработена стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 14 Разработен бизнес план за период от 2 години за развитие на клъстера
Индикатор 15 Проведени маркетингови анализи и пазарни проучвания
Индикатор 16 Обозначителни табели
Индикатор 17 Обособени офисни помещения на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз