Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0079-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/050-01
Наименование: Подобряване на културната инфраструктура на община Аврен чрез ремонт и оборудване на читалища на територията на общината
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на културната инфраструктура в община Аврен, отговаряйки на съвременните изисквания и осигурявайки качество на жизнената среда, способстващо за обогатяване на културния и социален живот на местното население и повишаващо привлекателността на населените места на територията на общината.
Дейности: дейност 1- Сформиране на екип и установяване на правила за работа
дейност 2 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 3 – Проектиране на стр. работи и енергийно обследване
дейност 4 Административни процедури -издаване разрешение за строеж
дейност 5 Строително-монтажни работи
дейност 6 Осъществяване на контрол върху СМР
дейност 7 Доставка и монтаж на оборудване
дейност 8 – Управление на проекта и осигуряване на отчетност
дейност 9 Дейности за информация, публичност и визуализация
дейност 10 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 925 327 BGN
Общ бюджет: - 1 831 BGN
БФП: - 1 831 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 1 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 412 BGN
2011 0 BGN
2012 - 42 412 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 1 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 050 BGN
2011 0 BGN
2012 - 36 050 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 362 BGN
2011 0 BGN
2012 - 6 362 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите ,
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз