Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0130-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/047
Наименование: „Ремонт и реконструкция на културна инфраструктура в община Каспичан”
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на инвестиции в подобряване качеството на културната инфраструктура в община Каспичан, гарантираща активно социално включване и равен достъп на малцинственото население. Това ще бъде постигнато чрез реализиране на ремонтни дейности в пет обекта от състава на културната инфраструктура на общината, които са от изключително важно значение за повишаване на качеството на живот в общината.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за изготвяне на одити за енергопотребление
дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на фирма за извършване на строителен надзор
дейност 4: Изработване на пълно обследване на енергийна ефективност
дейност 5: Изработване на технически проекти част АС на читалищата
дейност 6: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за изпълнение на строително – ремонтни дейности в Читалището в село Каспичан
дейност 7: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за изпълнение на строително – ремонтни дейности в Читалище „Пробуда” гр. Каспичан
дейност 8: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за изпълнение на строително – ремонтни дейности в Читалище „Христо Ботев” с. Марково
дейност 9: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за изпълнение на строително – ремонтни дейности в Читалище „Просвета – 1911” гр. Плиска
дейност 10: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за изпълнение на строително – ремонтни дейности в Читалище “Каменен стълб” в село Кюлевча.
дейност 11: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирми за доставка на необходимото оборудване за всички читалища, включени в проекта
дейност 12: Строително монтажни работи по сградите на читалищата “Христо Ботев” село Каспичан, “Пробуда” град Каспичан, „Христо Ботев” с. Марково, “Просвета – 1911” гр. Плиска, „Каменен стълб” с. Кюлевча
дейност 14: Осъществяване на контрол върху СМР
дейност 15: Управление на проекта и осигуряване на отчетност
дейност 16: Информационна дейност, визуализация на проекта
дейност 17: Мониторинг, контрол и отчетна дейност
дейност 13: Доставка и монтаж на предвиденото оборудване, съгласно техническите параметри, заложени в проекта за всички читалища, включени в проекта
дейност 18: Сертифициране на сградите след приключване на дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки
дейност 19: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 383 378 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Удовлетвореност на жителите от условията в читалищата
Индикатор 4 Увеличаване посещаемоста на културните мероприятия и библиотеката
Индикатор 5 Увеличаване броя на културните мероприятия в читалищата
Индикатор 6 Създаване на нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз