Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НИСКА ЕНЕРГОЕМКОСТ ЗА ПАНИНИ ГРУП ООД
Бенефициент: ПАНИНИ ГРУП ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НИСКА ЕНЕРГОЕМКОСТ ЗА ПАНИНИ ГРУП ООД
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано кухненско и хладилно оборудване.
Изпълнение на Дейност 2 Доставка и монтаж на енергоспестяващо осветление
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 050 BGN
Общ бюджет: 97 624 BGN
БФП: 39 050 BGN
Общо изплатени средства: 39 050 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 050 BGN
2015 0 BGN
39 050 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 192 BGN
2015 0 BGN
33 192 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 857 BGN
2015 0 BGN
5 857 BGN
Финансиране от бенефициента 58 574 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 6 Брой създадени нови работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз