Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Енергийна ефективност и енергоспестяващи технологии в НИПИ-М АД, Стара Загора
Бенефициент: "НИПИ-М" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Енергийна ефективност и енергоспестяващи технологии в НИПИ-М АД, Стара Загора
Дейности: Доставка на прозорци, врати и витрини от PVC дограма и стъклопакети
СМР за поставяне на прозорци, врати и витрини от PVC дограма и стъклопакети, както и топлоизолационна система
Изграждане на соларна инсталация за битова гореща вода в Производствен корпус
Енергоспестяващо осветление в Производствен корпус
Управление на проекта
Визуализация и публичност
Eнергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Енергоконсулт" ЕООД
Билд ООД
Унитерм ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 443 BGN
Общ бюджет: 280 887 BGN
БФП: 140 443 BGN
Общо изплатени средства: 140 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 140 443 BGN
2015 0 BGN
140 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 377 BGN
2015 0 BGN
119 377 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 067 BGN
2015 0 BGN
21 067 BGN
Финансиране от бенефициента 140 443 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Монтирани нови високо енергийно ефективни осветителни тела
Индикатор 8 Монтирани PVC дограма и стъклопакети
Индикатор 9 Поставена топлоизолационна система
Индикатор 10 Реализирани енергийни спестявания
Индикатор 11 Намаляване на емисиите СО2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз