Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0008-C0001
Номер на проект: Д03-30/10.02.2014 г.
Наименование: Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес - сътрудници в обучението по специалностите "Компютърна графика" и "Графичен дизайн" в ЧПБУ "Евростандарт"
Бенефициент: Частно професионално бизнес училище „Евростандарт“ – София към банков център за обучение и развитие – Английска бизнес гимназия и колеж – „Евростандарт“ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 13.08.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: По-успешна социална и трудова реализация на обучаващите се в професионални гимназии и училища
Дейности: Подготовка на дейност № 1 Организация и управление
Изпълнение на дейност № 1 Организация и управление
Подготовка на дейност № 2 Провеждане на процедури за избор на доставчици
Изпълнение на дейност № 2 Провеждане на процедури за избор на доставчици
Подготовка на дейност № 3 Провеждане на семинар за представяне на съвременните тенденции и технологии, прилагани в полиграфическия и рекламния бизнес
Изпълнение на дейност № 3 Провеждане на семинар за представяне на съвременните тенденции и технологии, прилагани в полиграфическия и рекламния бизнес
Подготовка на дейност № 4 Адаптиране на учебните програми по направление "Аудиовизуални техники и производство на медийни продукти" за СИП и ЗИП, съвместно с работодателя-партньор
Подготовка на дейност № 4 Адаптиране на учебните програми по направление "Аудиовизуални техники и производство на медийни продукти" за СИП и ЗИП, съвместно с работодателя-партньор
Подготовка на дейност № 5 Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетенции
Изпълнение на дейност № 5 Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетенции
Подготовка на дейност № 6 Информиране и публичност
Подготовка на дейност № 6: Информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 199 BGN
Общ бюджет: 160 026 BGN
БФП: 160 026 BGN
Общо изплатени средства: 160 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 000 BGN
2014 55 574 BGN
2015 70 452 BGN
160 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 900 BGN
2014 47 238 BGN
2015 59 884 BGN
136 022 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 100 BGN
2014 8 336 BGN
2015 10 568 BGN
24 004 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз