Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0011-C0001
Номер на проект: Д01-4313/13.08.2013
Наименование: СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС – ПЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Бенефициент: Професионална гимназия по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" - Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 13.08.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Актуализиране на професионалното образование и обучение в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар и бизнеса, чрез изграждане на образователен парк, в сътрудничество с работодателите.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на технически екип за работа по проекта
Дейност 2 Информиране на учениците за стартирането на проекта
Дейност 3 Изработване на учебни програми по СИП, изпитни материали и актуализиране на училищните учебни планове
Дейност 4 Сформиране на групите по СИП
Дейност 5 Закупуване на материали и консумативи за обучение
Дейност 6 Изграждане на образователен парк
Дейност 7 Провеждане на обучение на учители
Дейност 8 Обучение на ученици
Дейност 9 Анализ на резултатите
Дейност 10 Провеждане на конференция
Партньори
Партньори:
„АНИДИ” ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 593 BGN
Общ бюджет: 7 497 BGN
БФП: 7 497 BGN
Общо изплатени средства: 7 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 918 BGN
2014 - 14 421 BGN
2015 0 BGN
7 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 630 BGN
2014 - 12 258 BGN
2015 0 BGN
6 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 288 BGN
2014 - 2 163 BGN
2015 0 BGN
1 124 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Разработени училищни учебни планове
Индикатор 3 Учебни програми
Индикатор 4 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз