Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0787-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-01041
Наименование: Откриване на център за творчество и рециклиране-Hand-Land
Бенефициент: Хенд - Ленд Еднолично дружество с ограничена отговорност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 10.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Да бъдат подпомогнати безработни лица при стартиране на самостоятелна стопанска дейност, чрез създаване на собствени предприятия в сферата на услугите.
Дейности: Дейност 1 Стартиране на проекта Стартиране на проекта, наемане на 3-те лица за управление на проекта.
Дейност 2 Разкриване на специална банкова сметка за проекта с цел по лесна проследяемост на паричните потоци за проекта
Дейност 3 Визуализацията следва да бъде свързана с популяризиране на схемата и проекта , а не да рекламира фирмената дейност
Дейност 4 Да се предостави възможност на служителите да подготвят презентации и идеи за консултиране на клиентите в центъра, да се печатат
Дейност 5 Да се рекламира и популяризира дейността на центъра
Дейност 6 Стартира се с обученията на служителите във външни организации и обучение на вътрешно фирмените правила.
Дейност 7 Наемане на помещение, където ще се реализира проекта.
Дейност 8 Закупуване на необходимите материали за изработване на мострени образци и стартиране дейността на центъра.
Дейност 10 Закупуване на маси, столове, шкафове за обзавеждането на центъра, необходими за развитие на дейността на проекта
Дейност 9 Закупуване на необходимите консумативи за стартиране на дейността.
Дейност 11 Закупуване на шевни машини, машина за вода, хладилник, силиконов пистолет, виброшлайф, пневматичен телбод, мини бормашина, комплект минифрезер, комплект от накраиници за полиране и касов апарат
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 890 BGN
Общ бюджет: 17 488 BGN
БФП: 17 488 BGN
Общо изплатени средства: 17 488 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 770 BGN
2014 13 718 BGN
2015 0 BGN
17 488 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 205 BGN
2014 11 660 BGN
2015 0 BGN
14 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 566 BGN
2014 2 058 BGN
2015 0 BGN
2 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз