Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0669-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02068
Наименование: "Вкусна храна - перфектно обслужване - безкомпромисна хигиена"
Бенефициент: "ФРЕШ ПОЙНТ-8" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 12.07.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Стартиране на самостоятелна стопанска дейност в сферата на бързото хранене
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Работата по проекта ще се осъществява ежедневно от екипа за управление, а именно: реализиране на конкретните дейности, спазване на графика за изпълнение на дейностите, изготвяне на документи, коректно водене на документация по проекта, осъществяване на работни контакти. Изготвяне на необходимите отчетни форми. Отчитане напредъка на проекта, финансова и техническа отчетност.
2. Публичност и визуализация на проекта Информиране и популяризиране на финансовата подкрепа от ЕС
3. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на новосъздаденото предприятието За целите на стартирането на самостоятелната стопанска дейност ще се закупи следното оборудване: охладител за безалкохолно и айрян; фритюрник; контактен грил; хладилник с фризер; кафемашина; обзавеждане (маса инокс, шкафмаса инокс, шкаф мивка инокс, витрина инокс, работен плот инокс, пдч шкафове); микровълнова печка; видеонаблюдение и принтер.
4. Обезпечаване на дейността с материали и консумативи Провеждане на процедури за избор на изпълнител за доставка на необходимите материали и консумативи за производствения процес
5. Наемане на персонал Двете наети лица ще усвоят уникален стил и рецепти, високо ниво и учтиво обслужване – всичко това при безупречна хигиена, постоянен качествен контрол от страна на управителя при технологията на приготвяне и обслужване.
6. Производствена дейност Ще предлагаме правилната храна – без да се ограничават клиентите. Ще има линия от артикули за здравословно хранене в отговор на нарастващото желание и ориентиране на клиентите към здравословен начин наживот и в частност здравословно хранене. Тази линия ще бъде разработена със специалист – диетолог и фитнес инструктор. Приготвянето на храната ще става от наетите служители с опит при бързото хранене и учтиво обслужване под прекия контрол на управителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Технополис България ЕАД
КЛИМАТИК ГАРАНТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 066 BGN
Общ бюджет: 16 821 BGN
БФП: 16 821 BGN
Общо изплатени средства: 16 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 813 BGN
2014 7 008 BGN
2015 5 999 BGN
16 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 241 BGN
2014 5 957 BGN
2015 5 099 BGN
14 297 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 572 BGN
2014 1 051 BGN
2015 900 BGN
2 523 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз