Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0654-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02054
Наименование: "Създаване на школа за художествена дейност и приложно изкуство - АРТ Павилион"
Бенефициент: "АРТ ПАВИЛИОН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 12.07.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Създаване на ново предприятие, работещо в сферата на художествената дейност и приложно изкуство, осигуряващо заетост на висококвалифицирани кадри от сферата на културата, както и среда за повишаване на квалификацията на потенциалните клиенти от целевата група.
Дейности: Организация и управление на проекта. Изпълнение инструкциите на Европейския съюз за работа по проекти за постигане на положителни финансови резултати за двете страни.
Визуализация и публичност на проекта. Изработване на материали за визуализация и публичност, спазвайки изискванията на ЕС.
Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал. Самонаетото лице се явява основен изпълнител на дейностите по проекта. Организирането, подготовката и изпълнението на дейността на новосъздаденото предприятие ще е пряка отговорност на кандидата, за което той ще получава възнаграждение.
Първоначално закупуване на материали и консумативи за стартиране работата на новото предприятие. Дейността на предприятието ще е свързана със създаване на нагледни материали за обученията и на произведения на художественото и приложно изкуство.
Закупуване на оборудване (ДМА) необходимо за стартиране на новото предприятие. Функционирането на новото предприятие изисква наличието на оборудване при воденето на курсовете.
Осигуряване на условия за стартиране на дейността – интернет свързаност, хостинг и изготвяне на маркетингова стратегия. Осигуряване на достъп до сайта, чрез който ще се води дейността, чрез избор на Интернет доставчик и хостинг компания. Маркетинговата стратегия е основополагащ документ. Ще бъде избран външен изпълнител с опит, които да даде на кандидатът професионална оценка на бизнес идеята му.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Триада Софт
"Метро експерт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 071 BGN
Общ бюджет: 18 041 BGN
БФП: 18 041 BGN
Общо изплатени средства: 18 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 814 BGN
2014 14 227 BGN
2015 0 BGN
18 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 242 BGN
2014 12 093 BGN
2015 0 BGN
15 335 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 572 BGN
2014 2 134 BGN
2015 0 BGN
2 706 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз