Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0290-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-01011
Наименование: "Послание за промяна: "Нека храната бъде ваше лекарство, а лекарството - ваша храна" Хипократ"
Бенефициент: "ВЕНМАР ТРЕЙД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: • стартиране на самостоятелна стопанска дейност • задоволяване нарастващите потребности на населението от здравословни продукти и грижа за здравето
Дейности: 1. Намиране на подходящо търговско помещение под наем Съобразно предмета на дейност подходящо би било помещение от 35-40 м2
2. изваждане на разрешителни за търговска дейност Удостоверение от Агенцията по храните и удостоверение за разкриване на търговски обект
3. закупуване на обзавеждане и оборудване Закупуване на обзавеждане /етажерки, бюро, стол/ и оборудване / касов блок – компютър, принтер, касов апарат, баркод скенер и прочие /, както и на лицензиран софтуер
4. закупуване на стока за първоначалното зареждане на търговския обект Установяване контакт с доставчиците на биопродукти, заявяване на оферираната стока, доставка до търговския обект
5. назначаване на управител и консултант Управител на магазина ще бъде самонаетото лице на 8-часов работен ден, ще бъде назначено още едно безработно лице на 4-часов работен ден. Целта е покриване на работното време на магазина – 8 часов работен ден през цялата седмица.
6. поръчване и изработване на материалите за публичност и визуализация Проект и изработка на рекламна табела, визитки, флаери, стикери за обзавеждането, стикери за витрина, лого
7. разкриване на търговския обект Стартиране на същинска търговска дейност
8. търговска дейност Функциониране на търговския обект
9. разнообразяване и дообогатяване на асортимента от стоки и услуги Функциониране на търговския обект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 889 BGN
Общ бюджет: 15 124 BGN
БФП: 15 124 BGN
Общо изплатени средства: 15 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 978 BGN
2014 11 146 BGN
2015 0 BGN
15 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 381 BGN
2014 9 474 BGN
2015 0 BGN
12 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 597 BGN
2014 1 672 BGN
2015 0 BGN
2 269 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз