Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0444-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-13008
Наименование: "Изработване на пакети с детски играчки и частна ритуална зала"
Бенефициент: "ЕЛЕОРА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 07.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Стартиране на собствен бизнес
Дейности: Дейност № 1 Управление на проект Дейността е свързана със стартиране на всички стъпки, необходими за започване на проектното предложение, реализацията на проекта и неговото финализиране. Първата бизнес-идея: изработване на пакети с детски играчки се развива в сферата на търговията. Ролята на фирмата е в тяхното изготвяне и транспортирането им до обектите за продажба. Предимство е, че точно такъв продукт не се предлага на българския пазар, а само продукти заместители като детски играчки, списания с играчки, шоколадови яйца и царевични пръчки с играчки. Пакетите ще са 6 вида разделени по пол : за момчета и момичета и по цена: по 3 лв., по 5лв. и по 8 лв. Втората бизнес-идея : Сватбени ритуали е в сферата на услугите. Конкуренцията в този бранш е слаба – само Общинска ритуална зала. Очакваме по слабо стартиране на този бизнес, но с по-голям марж на печалба. Докато при пакетите с детски играчки печалбата при единица продукт е по-малка, но се очаква по-бързо реализиране на продукцията. Печалбата ще дойде от по-големия оборот с течение на времето. За стартиране на този проект са необходими следните стъпки: 1.Първата стъпка е осигуряване на първоначален капитал. 2.Втората стъпка е свързване и сключване договори с доставчиците на материали. Изборът на доставчици ще бъде на принципа най-изгодна цена съчетана с най-добро качество на материалите. 3.Третата стъпка е наемане на подходящо помещение за офис, като част от помещението ще се ползва като офис, а другата част като склад, където ще се складират материалите и произведените пакети. Вероятно в складовата част ще се осъществява и пакетирането. 4.Следваща стъпка е наемане на зала за реализирането на сватбените ритуали. 5.Следваща стъпка е провеждане конкурс за намиране и назначаване на 2 -ма служители във фирмата. Сключване на трудови договори със служителите. 6.Следваща стъпка е стартиране на дейността - пакетирането на играчките и извършване на сватбените церемонии. 7.Следваща стъпка е следене на графици, изготвяне на документи, комуникиране с другото лице /счетоводителя/, участващо в организацията и управлението на проекта, комуникация и отчети към договарящия орган на проекта. 8. Последна стъпка е финализиране на проекта. Предоставяне на всички необходими документи към Договарящия орган.
Дейност № 2 Закупуване на материали Доставчиците на материали ще бъдат фирми, вносители на детски играчки. Ще се работи с две-три фирми. За изработването на пликовете ще се работи с печатница, която ще предостави пликовете в готов вид. Възможно е да се поръчат пликове от рециклирана хартия, стига те да не повишат себестойността на продукцията. Пликовете ще са 6 вида, разделени според пола и цената. След доставянето на играчките и пликовете, същите ще се пакетират в складовата част. При закупуването на офис консумативи ще се ползва рециклирана хартия, коректори без трихлороетан и лепило, което не съдържа разтворител.
Дейност №3 Закупуване на оборудване Ще се закупи офис-оборудване, като мебели, столове. Ще се закупи компютър с лицензиран софтуер и лицензирана счетоводна програма, принтер, касов апарат. Всички те ще са съобразени с изискването за енергийна икономичност, наличие на резервни части с дълъг период на ползване. Във връзка с работата на частната ритуална зала ще се закупи и озвучителна уредба. Избора на оборудване ще бъде съобразено с най-добри параметри, най-добра функционалност на най-изгодна цена. Ще се съберат минимум 3 оферти за оборудване и ще се избера това с най-изгодна цена.
Дейност № 4 Наемане на персонал Ще бъдат наети двама работника на длъжностите офис-сътрудник и шофьор-пласьор. Персоналът ще се търси чрез конкурс. За изпълнение на работата не се изисква образователен ценз, като висше образование. За длъжността шофьор-пласьор ще се изисква изрядна шофьорска книжка. Предпочитание към пол няма да се приложи. Ще се търсят позитивни хора, комуникативни, готови да работят в екип, креативни и с чисто съдебно минало. При наличие на двама кандидата с еднакви качества, единият безработен, а другият работещ, но търсещ промяна на местоработата, ще се предпочете безработният. Работниците ще бъдат назначени на трудов договор, с изпитателен срок, който при успешното преминаване ще се промени в безсрочен. Работното време ще е плаващо, 40-часова работна седмица. Ще се осигури трудово възнаграждение на назначения персонал за 3 месеца по програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
''ХЕЛИКС ПРЕС'' ЕООД
хермес оод
Ник Ников
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 657 BGN
Общ бюджет: 13 909 BGN
БФП: 13 909 BGN
Общо изплатени средства: 13 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 931 BGN
2014 10 978 BGN
2015 0 BGN
13 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 492 BGN
2014 9 331 BGN
2015 0 BGN
11 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 440 BGN
2014 1 647 BGN
2015 0 BGN
2 086 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз