Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Наблюдавано жилище - моят дом в Кайнарджа
Бенефициент: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Кайнарджа
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА НА ЛИЦА ОТ ДДЛРГ И ДР. ИНСТИТУЦИИ, ЧРЕЗ ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА. Специфична цел : ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА, ИЗВЕДЕНИ ОТ ДДЛРГ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА - „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ”
Дейности: 1.Назначаване екипа за управление, организация, управление, междинно и финално отчитане по проекта Подбор и назначаване на екипа за управление.Организация и управление на проектните дейности.Провеждане на анкети, анализи, подготовка на доклади за напредък, междинни отчети, междинни искания за възстановяване на разходи,финален отчет и искане за финално плащане.
2. Откриване -пресконференция и заключителна пресконференции Необходими са действия за популяризиране на дейността чрез медиите
3. Подготовка и провеждане на ОП Омплектоване на документацията и обявяване на процедура за избор на изпълнители.
4.Извършване на СМР . Ще се извърши частичен ремонт на помещенията,така както ги е определил общинския съвет – 3 спални, кухня, 2 таолетни с баня,фоайе, коридор, дневна и мазе. До някъде са ремонтирани от общината.Остава освежаване, ремонт на дограма, канализация и ремонт на ел.част.
5. Обзавеждане и оборудване Ще се извърши частичен ремонт на помещенията,така както ги е определил общинския съвет – 3 спални, кухня, 2 таолетни с баня,фоайе, коридор, дневна и мазе. До някъде са ремонтирани от общината.Остава освежаване, ремонт на дограма, канализация и ремонт на ел.част.Следва оборудване и обзавеждане, което да е подходящо за всички помещения.
6.Информация и публичност Ще бъдат осъществени публикации – статии и интервюта в големи вестници.
7.Обучителен семинар Теоретично и практическо обучение в рамките на 5-дневен семинар.
Дейност 8: Предоставяне на социалната услуга Наблюдавано жилище за лица от ДДЛРГ В Наблюдаваното жилище младежите, напуснали скоро ДДЛРГ, чрез заповед за настаняване от ДСП ще бъдат посрещнати от подкрепящия екип.Персоналът ще ги регистрира във входящ регистър, ще подпишат договор за доброволно получаване на социалната услуга. Ще им съдействат и ще ги напътстват деликатно в усвояване на важни жизнени умения.Ще правят планове за разпределяне на бюджета, ще готвят заедно, ще перат и шият.Могат да бъдат канени професионалисти да им покажат процеса на готвене за една седмица, майстор-шивач може да ги научи на важни умения, които да им служат в живота, по тяхно предложение може и друг специалист да се занимава с тяхното обучение.Най – важните неща ще бъдат да опознаят околните и да свикнат с общността.Ще посетят различни служби, в общината, за да направят регистрация по постоянен адрес, да се регистрират в ДБТ, да направят избор на личен лекар и др.Ще участват в информационните срещи с подкрепящите групи и ще вземат участие в получаване на интегриран комплекс от услуги чрез запознанството си с останалите, разположени в община Кайнарджа социални услуги – ДЦСХ, ДЦВХУ,ЦНСТ, както и възможностите на Читалището и спортните клубове в община Кайнарджа. Според индивидуалните потребности на всеки младеж ще се направи индивидуален план, в който ще се конкретизира с по-голяма прецизност от каква консултация или рехабилитация има нужда.Като млади хора , естествено ще им бъде дадена възможност , ако желаят да се включат в танцовия състав или към някой от спортните клубове.Ще бъдат предвидени срещи със социален педагог или психолог, като част от превенцията в процеса на адаптация в новата среда. За целевата група на персонала се предвижда супервизия на всеки три месеца
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 240 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз