Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Енергийна ефективност в Езерец ЕООД
Бенефициент: ЕЗЕРЕЦ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 17.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Енергийна ефективност в Езерец ЕООД
Дейности: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Осигуряване на визуализация, информираност и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НЕКСАС" ЕООД
Стилисимо-70 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 202 695 BGN
Общ бюджет: 405 185 BGN
БФП: 202 593 BGN
Общо изплатени средства: 202 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 202 593 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 172 204 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 389 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 389 BGN
Финансиране от бенефициента 202 695 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Закупено и внедрено в експлоатация оборудване
Индикатор 8 Финансово и технически успешно реализиран проект Езерец
Индикатор 9 Увеличена печалба Езерец
Индикатор 10 Увеличен пазарен дял Езерец


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз