Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0282-C0002
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на интерактивна Информационно-Аналитична Система за Източници на Финансиране
Бенефициент: "Аналитични Системи и Електронни Технологии" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е разработване на иновативна, информационно-аналитичн система, от Аналитични системи и електронни технологии ООД, която да допринесе за по-ефективно финансиране на български и европейски корпоративни и публични структури, посредством комбинираното решаване на група проблеми, свързани с достъпа до различни по своя характер източници на финансиране.
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Изграждане на база данни от неструктуриран вид
Изпълнение на Дейност 1. Изграждане на база данни от неструктуриран вид
Подготовка на Дейност 2. Логическо програмиране на изходни (първоначални) номенклатури
Изпълнение на Дейност 2. Логическо програмиране на изходни (първоначални) номенклатури
Подготовка Дейност 3. Тестване на изходен (първоначален) модел на системата
Подготовка Дейност 4. Определяне на финансово-икономически и правни характеристики на системата
Изпълнение на Дейност 3. Тестване на изходен (първоначален) модел на системата
Изпълнение на Дейност 4. Определяне на финансово-икономически и правни характеристики на системата
Подготовка Дейност 5. Изграждане на функционален модел на системата
Изпълнение на Дейност 5. Изграждане на функционален модел на системата
Подготовка Дейност 6. Изграждане на потребителски интерфейс на системата
Изпълнение на Дейност 6. Изграждане на потребителски интерфейс на системата
Подготовка Дейност 7. Тестване на Информационно-аналитичната система
Изпълнение на Дейност 7. Тестване на Информационно-аналитичната система
Подготовка Дейност 8. Официално представяне на Информационно-аналитичната система
Изпълнение на Дейност 8. Официално представяне на Информационно-аналитичната система
Подготовка Дейност 9. Подготовка на техническа и експлоатационна документация на Информационно-аналитичната система
Изпълнение на Дейност 9. Подготовка на техническа и експлоатационна документация на Информационно-аналитичната система
Подготовка Дейност 10. Визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 10. Визуализация на проекта
Подготовка Дейност 11. Финансов одит на проекта
Изпълнение на Дейност 11. Финансов одит на проекта
Подготовка Дейност 12. Управление на проекта
Изпълнение на Дейност 12. Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БИТ" ООД
Мегалан ООД
Етра-Ел ООД
"Булгарест" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 284 858 BGN
Общ бюджет: 308 383 BGN
БФП: 277 545 BGN
Общо изплатени средства: 277 543 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 971 BGN
2014 106 581 BGN
2015 113 991 BGN
277 543 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 425 BGN
2014 90 594 BGN
2015 96 893 BGN
235 912 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 546 BGN
2014 15 987 BGN
2015 17 099 BGN
41 631 BGN
Финансиране от бенефициента 31 651 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Разработени функционалности съгласно планираните характеристики на софтуера
Индикатор 9 Индикатор 2: Проведени промоционални мероприятия
Индикатор 10 Индикатор 3: Положителни доклади от проведени тестове на системата от независима организация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз