Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0250-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Серия от образователни интерактивни приложения за мобилни устройства”
Бенефициент: "АА МОБАЙЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Да се насърчи развитието на иновативно предприятие АА Мобайл чрез инвестиции в развойна дейност за изграждане на качествено нова софтуерна платформа и образователни приложения за мобилни устройства в световен мащаб.
Дейности: Консултантски услуги за написването на проекта
Дейност 8 Създаване на тестови версии (опитни образци) на приложенията, с използване на софтуерната платформа
Дейност 6 Озвучаване на приложенията
Дейност 9 Тестване на приложенията и отстраняване на проблеми
Дейност 4 Изработване на софтуерна библиотека с ефекти, покриващи дефинираната функционалност
Дейност 1.2. Ефективно функциониране на организационната структура
Дейност 1 Организационно – подготвителна. Управление на проекта
Дейност 5 Художествено оформление на приложенията
Дейност 1.1. Изграждане на организационна структура
Дейност 3 Дефиниране на технологична концепция за продукта
Дейност 7 Изработване на софтуерната платформа, необходима за имплементиране на ефектите от библиотеката, аудио файловете и графичните материали в отделните приложения.
Разходи за командировки
Дейност 1.3. Процедури за избор на изпълнители по проекта
Дейност 5.2 Програмиране на художествените изображения
Дейност 5.1 Планиране и изработка на базовите изображения за всяко едно приложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Одит на проекта
Дейност 11 Усъвършенстване на продукта, на базата на обратната информация, набирана от потребителите
Дейност 10 Визуализация на проекта и популяризиране на иновативната разработка
Дейност 2 Проучвания и анализи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 415 BGN
Общ бюджет: 351 100 BGN
БФП: 315 990 BGN
Общо изплатени средства: 315 990 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 309 BGN
2015 109 681 BGN
315 990 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 268 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 175 362 BGN
2015 93 229 BGN
268 591 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 946 BGN
2015 16 452 BGN
47 398 BGN
Финансиране от бенефициента 35 935 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 9 Проведени регулярни заседания на Екипа по управление
Индикатор 10 Изготвени проучвания и анализи - доклад за пазарно и маркетингово проучване на пазарите в Северна Америка, Европа и Азия;
Индикатор 11 Изготвени проучвания и анализи - . доклад за проучване и анализ на предпочитанията и нагласите на потребителите
Индикатор 12 Изготвени проучвания и анализи - икономическа и финансова оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Индикатор 13 Изготвени проучвания и анализи - техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Индикатор 14 Технологична концепция за продукта
Индикатор 15 Софтуерни платформи като база за разработване на продукта - 1 бр. софтуерна платформа за имплементиране на ефектите от библиотеката, аудио файловете и графичните материали
Индикатор 16 Софтуерни платформи като база за разработване на продукта - софтуерна библиотека с визуални ефекти за всяко едно софтуерно образователно приложение за мобилни устройства
Индикатор 17 Създадени тестови версии (опитни образци) на приложенията
Индикатор 18 Тестове на приложенията и списък с грешки, които да се отстранят
Индикатор 19 Интернет сайт за иновативния продукт
Индикатор 20 Рекламни материали за популяризация и визуализация - Рекламни брошури
Индикатор 21 Рекламни материали за популяризация и визуализация - Постери
Индикатор 22 Рекламни материали за популяризация и визуализация - Транспаранти
Индикатор 23 Рекламни материали за популяризация и визуализация - публикации в местни медии
Индикатор 24 Рекламни материали за популяризация и визуализация - табела
Индикатор 25 Рекламни материали за популяризация и визуализация - стикери за оборудването
Индикатор 26 Международни изложения в Европа
Индикатор 27 Целева демонстрация в България
Индикатор 28 Доклад за предприетите допълнителни промени и усъвършенствания върху интерактивните приложения
Индикатор 29 Одит на проекта .
Индикатор 30 Доставени активи - Компютър с операционна система iOS или еквивалент
Индикатор 31 Доставени активи - Таблет с операционна система ANDROID 4.0 или еквивалент
Индикатор 32 Доставени активи - Таблет с операционна система ANDROID 3.3 или еквивалент
Индикатор 33 Доставени активи- Смартфон с операционна система ANDROID 4.0 или еквивалент
Индикатор 34 Доставени активи - Таблет с операционна система iOS или еквивалент
Индикатор 35 Доставени активи - Смартфон с операционна система iOS или еквивалент
Индикатор 36 Доставени активи -Компютърен сървър
Индикатор 37 Доставени активи - Компютърни конфигурации
Индикатор 38 Доставени активи - Таблет за графичен дизайн
Индикатор 39 Доставени активи - Софтуер за обработка на изображения
Индикатор 40 Създадени работни места в сферата на НИРД (брой, вкл. за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз