Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0059-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Иновативна технология за интелигентно светодиодно осветление"
Бенефициент: "Хибридни интегрални схеми" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: " Целта на проекта е насочен към придобиване на знания и опит в областта на изследване на температурните процеси в специфична област – хибридна дебелослойна микроелектроника с цел подобряване на качествата на съществуващ иновативен продукт- светодиоден излъчвателен модул. Топлопроводимите характеристики на подложката (основата, на която се монтират светодиодите) на такъв модул е от изключително значение за неговата ефективност и продължителността на експлоатационния му период. "
Дейности: Разходи,предшестващи предоставянето на права на индустриална собственост Патентно досие
Визуализация Визуализация
Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта. Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Разходи, свързани със защита валидността на правото по време на официалното разглеждане на заявката и евентуалните производства Разходи, свързани със защита валидността на правото по време на официалното разглеждане на заявката и евентуалните производства
Разходи за възнаграждения на персонал Разходи за възнаграждения на персонал
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЛЕДШОП ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 251 808 BGN
Общ бюджет: 297 436 BGN
БФП: 237 899 BGN
Общо изплатени средства: 237 899 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 237 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 237 899 BGN
237 899 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 202 214 BGN
202 214 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 685 BGN
35 685 BGN
Финансиране от бенефициента 63 014 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 3 Методика за изследване, тестове и оценка на дебелослойната микроелектронна технология
Индикатор 4 Документ с описание на технологичната последователност
Индикатор 5 Разработена методика за изграждане, идентифициране на параметри и верификация на термични модели на дебелослойни структури
Индикатор 6 Софтуерна система за термичен машинен анализ на ХИС
Индикатор 7 Систематизиран списък с правила за дизайн;
Индикатор 8 Доклад за получените резултати от изпитване на тестовите модули за управление на светодиодни модули


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз