Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на автоматизирана фотоволтаична и осветителна инфраструктурна система"
Бенефициент: "ПВ-ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Проектът цели разработването на иновативен продукт – нов тип инфраструктурна система за осветление и производство на ел. енергия чрез фотоволтаични модули, прилежащите на системата компоненти – индивидуални конфигуриращи контролери, сегментен контролер-инвертор и тяхното софтуерно осигуряване. Изследванията целят разработването на цялостен софтуер за контрол и управление на техническата система.
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя Разходи за възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
наем на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта наем на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта
технически знания и патенти, използвани за целите на научноизследователската и развойна дейност по проекта технически знания и патенти, използвани за целите на научноизследователската и развойна дейност по проекта
подаване на заявки(такси) подаване на заявки(такси)
Разходи за превод и други разходи, извършени с цел получаване или валидиране на права на индустриална собственост по отношения Разходи за превод и други разходи, извършени с цел получаване или валидиране на права на индустриална собственост по отношения
материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта. материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АНИДИ” ЕООД
Тунел лайт
Техно АС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 871 BGN
Общ бюджет: 91 698 BGN
БФП: 64 189 BGN
Общо изплатени средства: 64 189 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 967 BGN
2015 39 222 BGN
64 189 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 222 BGN
2015 33 339 BGN
54 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 745 BGN
2015 5 883 BGN
9 628 BGN
Финансиране от бенефициента 31 659 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 Реалзирани прототипни изделия на пуско-регулираща апаратура съвместима с APhoLIS
Индикатор 5 Реалзирани прототипни изделия на конфигуриращи контролери на APhoLIS
Индикатор 6 Реалзирани прототипни изделия на инвертор контролери на APhoLIS
Индикатор 7 Реализрана демонстрационна система APhoLIS


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз