Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Виртуален офис за технологичен трансфер на знания, информация и добри практики за качеството на въздуха, климатичните промени, потребление на енергия и възобновяеми енергийни източници
Бенефициент: Асоциация на българските Енергийни агенции
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 17.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Виртуален офис за технологичен трансфер на знания, информация и добри практики за качеството на въздуха, климатичните промени, потреблението на енергия и възобновяемите енергийни източници
Дейности: Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за възнаграждения Разходи за възнаграждения
Режийни разходи Режийни разходи
Разходи за консултантски услуги за тестване и адаптиране на моделиращата система Разходи за консултантски услуги за тестване и адаптиране на моделиращата система
Осигуряване на метеорологични файлове Осигуряване на метеорологични файлове
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Разходи за консумативи Разходи за консумативи
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разработване на маркетингови стратегии Разработване на маркетингови стратегии
Семинари за запознаване на предприятията за иновативните разработки на офиса Семинари за запознаване на предприятията за иновативните разработки на офиса
Участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения. Участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения.
Популяризиране на дейността Популяризиране на дейността
Такси участие в международни и национални мрежи Такси участие в международни и национални мрежи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 380 163 BGN
Общ бюджет: 550 619 BGN
БФП: 333 747 BGN
Общо изплатени средства: 333 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 355 BGN
2015 282 392 BGN
333 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 651 BGN
2015 240 033 BGN
283 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 703 BGN
2015 42 359 BGN
50 062 BGN
Финансиране от бенефициента 261 282 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 3 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 4 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Придобиване на мобилна измервателна станцияПридобиване на мобилна измервателна станция
Индикатор 7 Придобиване на сървъри за съхранение на данни
Индикатор 8 Посетени обучения от екипа
Индикатор 9 Участия в конференции и семинари
Индикатор 10 Участие в работни срещи
Индикатор 11 Разработени презентации
Индикатор 12 Годишни посещения на уеб страницата
Индикатор 13 Изработени 3 маркетингови стратегии за пазарна реализация на иновативни продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз