Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Експериментално развитие на софтуерни библиотеки за подобряване на качеството на изображението и стабилизация с използване на инерционни сензори"
Бенефициент: "ММ Солушънс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да обедини усилията на водещата фирма в България в областта на видеотехнологиите MM Солушънс с учени от Института по информационни и комуникационни технологии - БАН, работещи в областта на обработката на изображения и обработката на сензорна информация за осъществяване на технологичен пробив на световно равнище в областта на стабилизацията, подобряване качеството на изображенията.
Дейности: ГРУПА 1. Дейност 1: Създаване на план за разработка на софтуерните библиотеки.
ГРУПА 1.Дейност 2: Създаване на условия за разработка на софтуерните библиотеки.
ГРУПА 2 .Дейност 1: Концептуално дефиниране на софтуерните библиотеки.
ГРУПА 2 .Дейност 2: Планиране и документиране на софтуерните библиотеки
ГРУПА 2. Дейност 3: Разработване на проекти, чертежи и друга документация за създаването на спомагателни устройства и софтуер.
ГРУПА 3. Дейност 1: Провеждане на предварителни тестове.
ГРУПА 3. Дейност 2: Определяне на критерии и измервателни постановки за оценка на степента на подобренията, които софтуерните библиотеки ще приложат върху изображенията.
ГРУПА 3. Дейност 4: Разработване на симулатори на софтуерните библиотеки.
ГРУПА 3. Дейност 3. Измерване на бързодействието на някои налични модули и оценка на качеството и бързодействието на подобни алгоритми, реализирани в други мобилни устройства.
ГРУПА 3. Дейност 5. Разработване на софтуерните библиотеки.
ГРУПА 3. Дейност 6. Начално оптимизиране на софтуерните библиотеки.
ГРУПА 3. Дейност 7. Оптимизация за конкретни хадруерни ускорители
ГРУПА 3. Дейност 8. Подготовка за интеграция в реален софтуер на мобилно устройство.
ГРУПА 3. Дейност 9. Интегриране на реализираните библиотеки в софтуера на конкретно устройство и потребителски интерфейс.
ГРУПА 3. Дейност 10. Базово настройване (tuning).
ГРУПА 4. Дейност 1. Прототипиране и изпитване на библиотеките.
Визуализация
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 472 179 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 495 787 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 Създаден план и условия за разработка и реализиране на софтуерните библиотеки и подобряване на изображенията
Индикатор 7 Извършено концептуално дефиниране, планиране и документиране на новите софтуерни библиотеки; изготвяне на проекти, чертежи и друга документация
Индикатор 8 Проведени експерименти, тестове и разработване на софтуерните библиотеки
Индикатор 9 Прототипиране и изпитване
Индикатор 10 Изработена обозначителна табела.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз