Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0194-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на приложение" Захранвай ме" за мобилни устройства с интегрирани оперативни системи" смартр фони
Бенефициент: АНИКС ТРЕЙД ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчиво развитие на стартиращото иновативно предприятие „Аникс Трейд” ЕООД чрез създаване на иновативна платежна платформа базирана на високите технологии. Разработваната иновация ще допринесе за развитието на новите технологии и до подобряване на иновационната среда в България.
Дейности: Разработване на проектно предложение по процедурата
Сформиране на екип по проекта и анализ на съществуващото състояние на технологичните изменения в областта на иновацията
Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител, доставка на ДМА
Изготвяне на ик., фин., и тех. оценка
Пътувания и командировки на ръководството
Маркетингови дейности
Дейности за популяризирането на иновацията
Одит на проекта
Визуализация
Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Разходи за възнаграждения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 861 BGN
Общ бюджет: 137 916 BGN
БФП: 124 125 BGN
Общо изплатени средства: 113 692 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 648 BGN
2014 0 BGN
2015 93 044 BGN
113 692 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 551 BGN
2014 0 BGN
2015 79 087 BGN
96 638 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 097 BGN
2014 0 BGN
2015 13 957 BGN
17 054 BGN
Финансиране от бенефициента 22 207 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта, провеждане на анализ на съществуващото състояние на технологичните изменения в областта на иновацията, закупуване на ДМА
Индикатор 8 "Подготовка на тръжна документация"
Индикатор 9 "Проведена тръжна процедура за избор на изпълнител"
Индикатор 10 "Разработена икономическа, финансова и техническа оценка на проекта, както и маркетингов план за пазарна реализация"
Индикатор 11 "Разработен иновативен продукт за предлагане на услуги чрез действащите ОС за мобилни устройства"
Индикатор 12 "Изготвени информационни стикери и табели"
Индикатор 13 "Изготвен финален отчет"
Индикатор 14 "Изготвен одит след Етап 1 и след окончателното изпълнение на проекта"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз