Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0517-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на Ванико ООД – път към подобряване на пазарните позиции на фирмата
Бенефициент: "ВАНИКО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на Ванико ООД – път към подобряване на пазарните позиции на фирмата.
Дейности: Дейност 1 Закупуване и въвеждане в експоатация на фрезови обработващ център с ЦПУ едновременно управление по 4 оси и ходове на масата х ~ 1100 мм, у ~ 550 мм и z ~ 500 мм с отклонение ± 10%
Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експоатация на фрезови обработващ център с ЦПУ едновременно управление по 4 оси и ходове на масата х ~ 560 мм, у ~ 450 мм и z ~ 500 мм. с отклонение ± 20%
Дейност 3 Закупуване и въвеждане в експоатация на струг с ЦПУ ходове по осите х ~ 250 мм, z ~ 850 мм. с отклонение ± 30%
Дейност 4 Закупуване и въвеждане в експоатация на струг с ЦПУ ходове по осите х ~ 200 мм, z ~ 450 мм с прътоподаващо устройство с отклонение ± 20%
Дейност 5 Закупуване и въвеждане в експлоатация на лентова отрезна ножовка с автоматично подаване на заготовките с обхват 420 мм ± 10%.
Дейност 6: Одит
Дейност 7: Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одит-2005" ЕООД
"ЕМИ" АД
Тексимп СА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 407 400 BGN
Общ бюджет: 650 063 BGN
БФП: 390 038 BGN
Общо изплатени средства: 390 038 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 390 038 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
390 038 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 331 532 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 506 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 506 BGN
Финансиране от бенефициента 271 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Повишаване производителността на участък разкройки
Индикатор 6 Индикатор 2: Повишаване производителността на фрезови участък с ЦПУ
Индикатор 7 Индикатор 3: Повишаване производителността на стругови участък с ЦПУ
Индикатор 8 Индикатор 4: Реализирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз