Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Разработване на иновативен универсален мултиплатформен софтуерен продукт в стартиращо иновативно предприятие”
Бенефициент: "Юник Софт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчиво развитие на стартиращото иновативно предприятие „Юник софт” ООД чрез създаване на универсален мултиплатформен софтуерен продукт за визуализиране на информация. Внедрената иновация ще допринесе за развитието на новите технологии и до подобряване на българската иновационна система.
Дейности: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Сформиране на екип по проекта Включително разходи за възнаграждения и здравноосигурителни вноски
Разработване на маркетингово проучване за пазарната реализация на иновативния продукт
Дизайн на интернет страница
Изработка на промоционални брошури
Наем на зала за конференция и мултимедия в София
Наем на зала за конференция и мултимедия в Пловдив
Наем на помещение за изпълнение дейностите по проекта
Визуализация
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 435 BGN
Общ бюджет: 186 635 BGN
БФП: 167 947 BGN
Общо изплатени средства: 167 936 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 487 BGN
2014 115 461 BGN
2015 13 988 BGN
167 936 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 714 BGN
2014 98 142 BGN
2015 11 890 BGN
142 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 773 BGN
2014 17 319 BGN
2015 2 098 BGN
25 190 BGN
Финансиране от бенефициента 21 414 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 4 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 Екип за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 7 Разработен мултиплатформен софтуерен продукт
Индикатор 8 Разработен маркетингов план за пазарна реализация
Индикатор 9 Разработена интернет страница на дружеството и проекта
Индикатор 10 Направени демонстрации на иновативния продукт
Индикатор 11 Изработени промоционални брошури
Индикатор 12 Финален отчет.
Индикатор 13 Изготвен одит.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз