Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативна технология за тематично индексиране на форуми в Българското интернет пространство
Бенефициент: "МТСОФТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е предлагане на пазара на иновативен софтуерен продукт, който да предоставя възможност за бързи и точни справки и анализи на българското интернет форум пространство по дадени теми и проблеми. С реализацията на такъв продукт ще се достигне по-високо ниво на информационните услуги, свързани с уеб мониторинг (повишаване качеството справките, понижаване необходимото време за анализ на информацията, понижаване на човешкия фактор при рутинни операции).
Дейности: 1.Анализ на необходимостта от прилагане на иновативна технология и софтуерно решение за индексиране на форумите в българското интернет пространство.
2.Проектиране на иновативна технология и софтуерно решение за индексиране на форумите в българското интернет пространство.
3.Програмна реализация на иновативна технология и софтуерно решение за индексиране на форумите в българското интернет пространство.
4. Конфигуриране на системата.
5.Тестване на системата.
6. Внедряване на иновативна технология и софтуерно решение за индексиране на форумите в българското интернет пространство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 139 BGN
Общ бюджет: 147 170 BGN
БФП: 109 697 BGN
Общо изплатени средства: 109 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 049 BGN
2014 60 027 BGN
2015 8 379 BGN
109 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 892 BGN
2014 51 023 BGN
2015 7 122 BGN
93 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 157 BGN
2014 9 004 BGN
2015 1 257 BGN
16 418 BGN
Финансиране от бенефициента 48 205 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Ниво на информационна осигуреност на вземаните управленски решения в предприятията в резултат от използване на информация, получена от форумите в Българското интернет пространство (съотношение на броя взети управленски решения, които са информационно осиг
Индикатор 4 Удовлетвореност от клиентите от получаваната от интернет форумите информация (Процентно отношение на удовлетворените клиенти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз