Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0131-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на опитни образци на цялостно преобразувани дизелови двигатели с четен и нечетен брой цилиндри в газови двигатели с цел намаляване на вредните
Бенефициент: ЕН НАНО ТЕХ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Целта на проектната идея е създаване на опитни образци на цялостно преобразувани дизелови двигатели с четен и нечетен брой цилиндри в газови двигатели с цел намаляване на вредните емисии в атмосферата и организиране на технологична линия за цялостно преобразуване на прототипи дизелови двигатели с четен и нечетен брой цилиндри в газови двигатели.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип Възнаграждения и командировки
Дейност 2. ДМА
Дейност 3. ДНА
Дейност 4. Изработване на икономическа оценка,финансова оценка и техническа оценка
Дейност 5. Организиране и направа на технологична линия за преобразуване на дизелови двигатели в газови двигатели
Дейност 6. Оптимизиране на работния обем на двигател с нечетен брой цилиндри за работа с пропан бутан.
Дейност 7. Оптимизиране на работния обем на двигател с четен брой цилиндри за работа с пропан бутан.
Дейност 8. Оптимизиране на работния обем на двигател с нечетен брой цилиндри за работа с метан.
Дейност 9. Оптимизиране на работния обем на двигател с четен брой цилиндри за работа с метан.
Дейност 10. Разходи за защита на полезния модел на европейско ниво
Дейност 11. Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 12. Наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Дейност 13. Наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Дейност 14. Консумативи и материали за изработка на опитен образец
Дейност 15. Наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Дейност 16. Одит
Дейност 17. Визуализация
Дейност 18. Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 016 BGN
Общ бюджет: 187 174 BGN
БФП: 168 457 BGN
Общо изплатени средства: 168 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 122 521 BGN
2015 45 936 BGN
168 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 104 143 BGN
2015 39 045 BGN
143 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 378 BGN
2015 6 890 BGN
25 269 BGN
Финансиране от бенефициента 27 113 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Техническа,финансова и икономическа оценка
Индикатор 9 Иинформационни табели
Индикатор 10 Направен сайт на Ен Нано Тех ООД
Индикатор 11 Закупени ДМА.
Индикатор 12 Регистрaция на Промишлен образец
Индикатор 13 Зaкупени ДНА
Индикатор 14 Брой стикери, поставени върху новозакупеното оборудване по проекта (ДМА)
Индикатор 15 Извършен одит на проекта
Индикатор 16 Организиране на технологичната линия
Индикатор 17 Създаване на опитен образец на преобразуван дизелов ДВГ с нечетен брой цилиндри, работещ с пропан метан.
Индикатор 18 Създаване на опитен образец на преобразуван дизелов ДВГ с четен брой цилиндри, работещ с пропан метан.
Индикатор 19 Създаване на опитен образец на преобразуван дизелов ДВГ с нечетен брой цилиндри, работещ с метан.
Индикатор 20 Създаване на опитен образец на преобразуван дизелов ДВГ с четен брой цилиндри, работещ с метан.
Индикатор 21 Създаване на конструктивна документация и дизайн на опитния образец
Индикатор 22 Изпитания на опитния образец


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз