Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0098-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативна услуга за проверка на мърчандайзингови стандарти
Бенефициент: "Имидж Бизнес Солюшънс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативна услуга за измерване на мърчандайзингови стандарти, базирана на разработката от страна на екипа на „Имидж Бизнес Солюшънс” ООД на нова в световен мащаб комбинация от хардуер, софтуер и процес на измерване на този тип стандарти.
Дейности: Визуализация Визуализация
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт(техническа и финансова оценка) Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт(техническа и финансова оценка)
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка/ интернет страница/ Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка/ интернет страница/
одит одит
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки
Разходи за дизайн на потребителски интерфейс, необходим за финализиране на опитния образец Разходи за дизайн на потребителски интерфейс, необходим за финализиране на опитния образец
придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 304 731 BGN
Общ бюджет: 302 976 BGN
БФП: 272 678 BGN
Общо изплатени средства: 272 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 272 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 213 BGN
2014 164 572 BGN
2015 28 893 BGN
272 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 231 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 331 BGN
2014 139 886 BGN
2015 24 559 BGN
231 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 882 BGN
2014 24 686 BGN
2015 4 334 BGN
40 902 BGN
Финансиране от бенефициента 33 859 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Доставени дълготрайни материални и нематериални активи във връзка с иновативната разработка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз