Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0065-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-47
Наименование: Внедряване в производството на цилиндрова глава VED 4 осигуряваща непостигани до сега параметри на дизелов двигател ново поколение
Бенефициент: "МОНТЮПЕ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производството на цилиндрова глава VED 4 осигуряваща непостигани до сега параметри на дизелов двигател ново поколение
Дейности: Дейност 1. Доставка и инсталиране на карусел.
Дейност 2 Доставка и инсталиране на накланящи се кокилни установки за карусел.
Дейност 3 Доставка и инсталиране на машини за стръскване на пясъка.
Дейност 4 Доставка и инсталиране на машина за отрязване на мъртви глави
Дейност 5 Доставка и инсталиране на фрезови център
Дейност 6: Визуализация на проекта
Дейност 8: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФИНАНС ММ
Gauss Automazione SRL
Илинден ЕООД
Sinex Industrie
Siif SAS
SCEMM
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 996 648 BGN
Общ бюджет: 6 221 757 BGN
БФП: 2 986 513 BGN
Общо изплатени средства: 2 986 513 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 986 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 986 513 BGN
2015 0 BGN
2 986 513 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 538 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 538 536 BGN
2015 0 BGN
2 538 536 BGN
В т.ч. Национално финансиране 447 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 447 977 BGN
2015 0 BGN
447 977 BGN
Финансиране от бенефициента 3 245 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Индикатор за дейност 1: Проведена тръжна процедура за избор на доставчици на инвестициите и сключени договори
Индикатор 9 Индикатор за дейност 2: Доставка и инсталиране на карусел.
Индикатор 10 Индикатор за дейност 3: Доставка и инсталиране на накланящи се кокилни установки за карусел.
Индикатор 11 Индикатор за дейност 4: Доставка и инсталиране на машини за стръскване на пясъка.
Индикатор 12 Индикатор за дейност 5: 5. Доставка и инсталиране на машина за отрязване на мъртви глави.
Индикатор 13 Индикатор за дейност 6: Доставка и инсталиране на център за механична обработка
Индикатор 14 Индикатор за дейност 7: Визуализация на проекта
Индикатор 15 Индикатор за дейност 8: Одит на проекта
Индикатор 16 Индикатор за проект Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 17 Индикатор за проект Въведени нови продукти
Индикатор 18 Индикатор за проект Нарастване приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз