Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0232-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на пазарите чрез диверсификация на продуктите в Ем Ес Груп
Бенефициент: "ЕМ ЕС ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разширяване на пазарите чрез диверсификация на продуктите в Ем Ес Груп
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Финализиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Юенг БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 900 BGN
Общ бюджет: 445 000 BGN
БФП: 311 500 BGN
Общо изплатени средства: 311 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 311 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 311 500 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
311 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 264 775 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
264 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 725 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 725 BGN
Финансиране от бенефициента 134 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 7 Индикатор 2: Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 8 Индикатор 2: Закупено ново технологично оборудване
Индикатор 9 Индикатор 3: Материали за визуализация на проекта
Индикатор 10 Индикатор 4: Изготвени финални отчети на проекта
Индикатор 11 Индикатор 5: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 12 Индикатор 7: Реализирани инвестиционни проекти (брой) (Определение: брой подкрепени проекти)
Индикатор 13 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз