Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0068-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-68-152
Наименование: Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг - Равда
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг - Равда
Дейности: Одит
Строителство
Разходи за проучвания и проектиране
Публичност
Надзор по време на строителството
Техническа помощ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКИП" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 931 941 BGN
Общ бюджет: 79 715 609 BGN
БФП: 77 346 833 BGN
Общо изплатени средства: 55 834 472 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 346 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 152 319 BGN
2014 12 439 955 BGN
2015 7 242 198 BGN
55 834 472 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 452 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 921 855 BGN
2014 9 951 964 BGN
2015 5 793 758 BGN
44 667 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 894 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 230 464 BGN
2014 2 487 991 BGN
2015 1 448 440 BGN
11 166 894 BGN
Финансиране от бенефициента 18 375 658 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз