Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед РД-16-928/17.07.2012 за изплащане от приоритетна ос 5 на възнагражденията на служителите в главна дирекция ЕФК
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 17.07.2012
Начална дата: 17.07.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-928/17.07.2012 на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на възнагражденията на служителите в главна дирекция ЕФК
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 965 267 BGN
Общ бюджет: 16 569 586 BGN
БФП: 16 569 586 BGN
Общо изплатени средства: 12 328 782 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 569 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 020 650 BGN
2013 4 797 741 BGN
2014 2 510 391 BGN
2015 0 BGN
12 328 782 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 084 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 267 552 BGN
2013 4 078 080 BGN
2014 2 133 833 BGN
2015 0 BGN
10 479 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 485 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 753 097 BGN
2013 719 661 BGN
2014 376 559 BGN
2015 0 BGN
1 849 317 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз