Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1144-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Оптимизиране на търговската и маркетингова дейност на „Панчев” ЕООД чрез внедряване на CRM – система за управление”
Бенефициент: "Панчев" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Да допринесе за повишаване конкурентноспособността на „Панчев” ЕООД чрез оптимизация на търговските процеси и внедряване на ефективен и ефикасен модел за управление на взаимоотношенията с клиенти”
Дейности: Дейност № 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта
Дейност № 2 „Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за „Внедряване на CRM – система за управление на взаимоотношенията с клиенти” и „Доставка на компютърно оборудване (хардуер)”
Дейност № 3 „Внедряване на CRM – система за управление на взаимоотношенията с клиентие
Дейност № 4 „Доставка на компютърно оборудване (хардуер
Дейност № 5 „Дейности за визуализация
Дейност № 6 „Отчетност
Дейност № 7 „Вътрешен мониторинг и контрол”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БГ" ООД
“ПРИНТСТУДИО 21” ООД
Бизлинк ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 130 BGN
Общ бюджет: 47 202 BGN
БФП: 35 402 BGN
Общо изплатени средства: 35 402 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 402 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 402 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 091 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 310 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 310 BGN
Финансиране от бенефициента 12 710 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 1: Закупен лиценз за CRM – система за управление на взаимоотношенията с клиенти
Индикатор 4 Индикатор 2: Закупен лиценз за сървър за бази данни
Индикатор 5 Индикатор 3: Закупено компютърно оборудване (хардуер) за нуждите на системата
Индикатор 6 Индикатор 4: Внедрена CRM - система за управление на взаимоотношенията с клиенти
Индикатор 7 Индикатор 5: Увеличени приходи от продажби
Индикатор 8 Индикатор 6: Намалени разходи за транспорт
Индикатор 9 Създадени инвестиции ( (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз