Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0210-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.1.13-0210-C0001-A-2/02.07.2013
Наименование: Автоматизация на процеси: Спойка вълна, Повърхностен монтаж, Ремонт на Повърхностен Монтаж и Лакиране
Бенефициент: "ТРЕМОЛ-Ес еМ Ди" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Автоматизация на процеси: Спойка вълна, Повърхностен монтаж, Ремонт на Повърхностен Монтаж и Лакиране
Дейности: Дейност 1 Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта (включително предварителен контрол върху документацията от Договарящия орган);
Дейност 2 Закупуване, доставка и монтаж на оборудването; Изготвяне и Поставяне на временна информационна табела и облепяне на оборуднето със стикери
Дейност 3 Изготвяне и Поставяне на постояннна информационна табела.
Дейност 4 Подготовка на отчетни документи за окончателно плащане.
Дейност 5 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АМТЕСТ" ЕООД
ALFA TEST S.R.L.
"ИТ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 396 002 BGN
Общ бюджет: 644 624 BGN
БФП: 386 775 BGN
Общо изплатени средства: 386 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 386 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 200 BGN
2013 0 BGN
2014 307 540 BGN
2015 0 BGN
386 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 320 BGN
2013 0 BGN
2014 261 409 BGN
2015 0 BGN
328 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 880 BGN
2013 0 BGN
2014 46 131 BGN
2015 0 BGN
58 011 BGN
Финансиране от бенефициента 264 001 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Въведени нови технологии
Индикатор 6 нови продукти
Индикатор 7 намаляване на енергоемкостта на производството
Индикатор 8 намаляване на проценът допуснати некачествени спойки в процес на производство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз