Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0152-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на дейността на "ДИР.БГ" АД чрез въвеждане на нови услуги
Бенефициент: "ДИР.БГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширяване на дейността на „ДИР.БГ” АД чрез въвеждане на нови услуги”
Дейности: Дейност 1 “Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик”
Дейност 2 „Закупуване, доставка и инсталиране на софтуер за изграждане и управление на облачна инфраструктура и хардуер за осигуряване работата на софтуера”
Дейност 3 “Визуализация на проекта”
Дейност 4 “Одит на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Грант Торнтон ООД -
"Булмаг" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 565 152 BGN
Общ бюджет: 427 139 BGN
БФП: 298 997 BGN
Общо изплатени средства: 298 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 298 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 298 997 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
298 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 254 148 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 850 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 850 BGN
Финансиране от бенефициента 242 208 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Проведена тръжна процедура
Индикатор 8 Въведен в експлоатация софтуер за изграждане и управление на облачна инфраструктура.
Индикатор 9 Въведено в експлоатация хардуерно оборудване за осигуряване работата на софтуера
Индикатор 10 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз