Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ''Повишаване на енергийната и екологична ефективност и разширяване на производството чрез закупуване и внедряване на високотехнологично оборудване и съоръжение за рециклиране на производствените керамични отпадаци в ''ХАН ОМУРТАГ'' АД
Бенефициент: Хан Омуртаг АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) във високотехнологично и енергоефективно оборудване за производство на керамични изделия и по Компонент 1 б) в съоръжение за преработка/смилане на брака от производствения процес
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта и мониторинг
Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007 за доставка на оборудването и сключване на договор с изпълнител
Дейност 3 – Закупуване и внедряване на високотехнологично и енергоефективно оборудване
Дейност 4 – Извършване на 72-часови проби
Дейност 5 – Обучение на персонала
Дейност 6 – Извършване на одит на проекта
Дейност 7 – Дейности за визуализация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Елфи ООД
SACMI IMOLA S.C.
"Баланс - М" ЕООД
Елфи-1
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 999 400 BGN
Общ бюджет: 7 972 337 BGN
БФП: 3 984 574 BGN
Общо изплатени средства: 3 984 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 984 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 799 880 BGN
2013 3 184 692 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 984 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 386 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 679 898 BGN
2013 2 706 989 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 386 886 BGN
В т.ч. Национално финансиране 597 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 982 BGN
2013 477 704 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
597 686 BGN
Финансиране от бенефициента 4 002 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Намаляване на енергоемкостта на производствения процес
Индикатор 6 Индикатор 2: Намаляване на годишно изхвърлените СО2 емисии на тон произведена продукция в резултат на консумирани природен газ и електроенергия, на база производствения капацитет на дружеството преди изпълнението на проекта
Индикатор 7 Индикатор 3: Опазване на околната среда чрез намаление на изхвърлените производствени отпадъци (изпечен брак) на общинско депо посредством повторното им влагане в производството
Индикатор 8 Индикатор 4: Намаляване средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 9 Индикатор 5: Намаление на фиксираните разходи за единица произведена продукция
Индикатор 10 Индикатор 6: Увеличение на приходите от продажби на пазара в България
Индикатор 11 Индикатор 6: Увеличение на приходите от продажби на пазара в България
Индикатор 12 Индикатор 8: Сключени договори с доставчици
Индикатор 13 Индикатор 9: Обучен персонал
Индикатор 14 Индикатор 10: Одиторски доклад
Индикатор 15 Индикатор 11: Изработени обозначителни табели и стикери
Индикатор 16 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз