Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0013-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-13-110
Наименование: Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, поддържащи и възстановителни дейности
Бенефициент: Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 10.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, поддържащи и възстановителни дейности
Дейности: публичност
планиране и оптимизация на управлението
одит
посетителска инфраструктура и капитално строителство
интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
организация и управление на проекта
поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 799 900 BGN
Общ бюджет: 1 132 743 BGN
БФП: 1 132 743 BGN
Общо изплатени средства: 1 131 357 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 132 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 216 BGN
2014 426 225 BGN
2015 680 916 BGN
1 131 357 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 962 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 583 BGN
2014 362 292 BGN
2015 578 778 BGN
961 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 169 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 632 BGN
2014 63 934 BGN
2015 102 137 BGN
169 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Брой планове за управление на защитен територии, по които се изпълняват дейности
Индикатор 3 Брой разработени/актуализирани планове за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз