Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0059-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.1.13-0059-0001-A-1/20.06.2013
Наименование: Инвестиции в съвременно оборудване - път към подобряване на пазарните позиции на предприятие Кармела 2000
Бенефициент: КАРМЕЛА 2000
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: „Инвестиции в съвременно оборудване – път към подобряване на пазарните позиции на предприятие Кармела 2000”
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители
Дейност 3 Сключване на договори с изпълнители
Дейност 4 Доставка, монтиране и изпитване на оборудването
Дейност 5 Визуализация и публичност
Дейност 6 Финализиране на проекта, одит, отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 988 BGN
Общ бюджет: 3 364 575 BGN
БФП: 1 998 894 BGN
Общо изплатени средства: 1 998 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 998 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 998 822 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 998 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 698 998 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 698 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 299 823 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 823 BGN
Финансиране от бенефициента 1 366 429 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Нарастване на производствения капацитет на предприятието (%)- линия за производство на кекс
Индикатор 7 Нарастване на производствения капацитет на предприятието (%)- Линия за производство на бисквити с фибри
Индикатор 8 Нарастване на производствения капацитет на предприятието (%) - Машина за производство на продукти с маршмелоу
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 10 Одобрен протокол за избор на доставчици
Индикатор 11 Сключени договори с доставчици
Индикатор 12 Доставени ДМА
Индикатор 13 Изготвени стикери
Индикатор 14 Изготвени информационно табло
Индикатор 15 Изготвена постоянна разяснителна табела
Индикатор 16 Изготвени одиторски доклад
Индикатор 17 Изготвени финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз